โถลายข้าวตอกสุโขทัย

฿8,500.00

งานหัตถศิลป์เชิงอนุรักษ์ระหว่าง เครื่องเบญจรงค์ กับละครนาฏศิลป์การแสดง โขน
กว้าง 7 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว สูง 12 นิ้ว