โถชั้นมุกลายดอกพุฒตาล ติดพระรูป ร.9

฿650.00

ขนาดปากกว้าง 5 นิ้ว