แจกันช้างยืนคู่

฿2,500.00

แจกันช้างคู่ศิลาดล ออกแบบลายด้วยความประณีต